Ugrás a tartalomhoz

Webtartalom-megjelenítő

Cégtörténet

Az AITIA International Informatikai Zrt.-t 2005-ben egyetemi kutatók alapították azzal a céllal, hogy saját innovatív kutatási eredményeiket termékké fejlesszék és értékesítsék. A vállalkozási tevékenység mellett a cég számos munkatársa azóta is aktívan részt vesz a BME, illetve az ELTE kutatási és oktatási munkájában, és a cég szoros együttműködésben sok projektben dolgozik együtt egyetemi kollégákkal és hallgatókkal.

Korábban az alapítók a tevékenységüket sok éven át az Agent Lab. kft., az Aitia Informatikai Zrt., a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén működő Távközlési Jelfeldolgozási Laboratórium (TSP Lab), valamint 1995-től a jogelőd 4 T Bt. keretében végezték. Addigi eredményeik is széles szakterületet fedtek le, ezek elsősorban a távközlési hálózatok mérése és monitorozása, intelligens ágens alapú szoftverek valamint automatikus beszédfelismerés.

2005-ben a cég mindjárt 5 részleggel indult, mert átvette az előd szervezetek összes projektjét és munkatársát, majd pár évvel később gazdasági okokból megszűnt a Design Studio, és a Webra rendszer fejlesztésével foglalkozó részleg kivált egy önálló kft.-be. A megmaradt három részleg távközlési szolgáltatásokkal és jelzésmonitorozással, intelligens alkalmazásokkal és webes szolgáltatásokkal valamint automatikus beszédfeldolgozással és felismeréssel foglalkozik. Ezeken a területeken a cég világszínvonalú, innovatív termékeket fejleszt és értékesít, továbbá tucatnyi hazai és európai pályázati projektben vesz részt.

Az AITIA név egyrészt az "Artificial Intelligence, Information Technology, Intelligent Agents" rövidítése, másrészt Aristoteles definíciója szerint görögül "a dolgok oka, eredete és lényege". Az elnevezés Tatai Gábortól, az Aitia Informatika Zrt. alapítójától származik.

Fő profilok

Telekommunikációs rendszerek

Telekommunikációt támogató rendszereink és megoldásaink a távközlési szolgáltatók egyedi igényeihez alkalmazkodnak. Termékeink a távközlő hálózatok jelzés monitorozásától komplex távközlési szolgáltatások kifejlesztéséig széles skálán helyezkednek el. Nagymegbízhatóságú programjaink ipari számítógépeken és saját fejlesztésű, FPGA alapú áramköri kártyáinkon futnak. Rendszereinkre jellemző az áttekinthető struktúra, a könnyű üzembe helyezhetőség és kezelhetőség.

Automatikus beszédfelismerés

A saját fejlesztésű számítógépes beszédfelismerő programjaink fejlődésével lehetőségünk nyílik újfajta alkalmazások megvalósítására, például élőszóval kérhetünk információt egy automata rendszertől, beszédet tartalmazó hang archívumok tartalmát szöveggé alakíthatjuk vagy kereshetünk bennük, illetve akár valós időben is feliratozhatunk beszélgetéseket video vagy TV programokban.

Intelligens alkalmazások és webes szolgáltatások

Robusztus és hatékony portálmegoldásokat készítünk mind a hagyományos tartalommenedzsment és munkafolyamat- (workflow-), mind az ügyviteli és e-kereskedelmi feladatok kezelésére. Ezenkívül régóta foglalkozunk ágens-alapú modellezéssel és szimulációval olyan rendszerek és problémák elemzése céljából, amelyekben a viselkedés nagyszámú, egyedi döntésekre képes szereplő akciói nyomán jön létre. Továbbá számos egyedi alkalmazást is fejlesztünk nagy adattömegek kezelésére, illetve beágyazott intelligenciával rendelkező viselhető szenzoros eszközökre.

Beágyazott portletek

Vezetőség

  

Tatai Péter, elnök-vezérigazgató

Tatai Péter a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát. 10 évig a Távközlési Kutató Intézetben professzionális híradástechnikai rendszerek fejlesztésével foglalkozott, majd 10 évig a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén távközlést és jelfeldolgozást oktatott, továbbá vezette az általa létrehozott Távközlési Jelfeldolgozási Laboratóriumot. Ösztöndíjasként számos kutatási programban vett részt Japánban, Nagy-Britanniában, Svédországban és Németországban. Jelenleg az Aitia International Zrt.-t vezeti, amelynek egyik alapító tagja. Kutatói munkájának elismeréseként számos kitüntetést kapott, többek között az Európai Információtechnológiai Díjat 1996-ban.

      
  

Gulyás László, kutatási igazgató

Gulyás László az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte doktorátusát, programtervező matematikus és programozó-matematikus diplomáját (PhD, MSc. és BSc.). Fő kutatási területe a számítógépes multi-ágens rendszerek témaköre, illetve ezen belül is a kívánt emergens jelenségekkel előállítása. Dolgozott kutatóként többek között SZTAKI-ban, Hollandiában valamint két évet tanított a Harvard Egyetemen. Jelenleg társadalmi rendszerek ágens-alapú szimulációjával foglalkozik, oktat az ELTE TTK-n, egyben vezeti az ELTE IKKK-AITIA szimulációs központot, valamint koordinálja a témakörében futó Európai Uniós projekteket.

      

Varga Pál, igazgató, távközlési divízió

Varga Pál a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerezte PhD fokozatát, ahol jelenleg egyetemi docensként vesz részt az oktatásban és a kutatási tevékenységben. Fő érdeklődési területe a telekommunikációs hálózat és szolgáltatás menedzsment. Telekommunikációs szoftverfejlesztési és nemzetközi projekt menedzselési tapasztalatait az Ericsson Hungary-nál és a Tecnomen Ireland-nél alapozta meg. Jelenleg az SGA üzletágban a kutatási és fejlesztési projektekért, továbbá az SGA berendezés gyártási folyamat kontrolljáért felel.

       
  

Fegyó Tibor, beszédkutatási igazgató

Fegyó Tibor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte műszaki informatikus diplomáját, ahol jelenleg kutatóként dolgozik, valamint Ph.D. fokozatának megszerzésén dolgozik. Fő kutatási területe a beszédtechnológia. Jelenleg magyar nyelvű tematikus beszédfelismerő rendszerek megvalósításán és a modern távközlési hálózatokhoz illeszkedő beszédminőség mérő eljárások kidolgozásával foglalkozik. A beszédfelismerő üzletág és a VOXenter termékcsalád felelőse.

  

A cég adatai

A cég teljes neve: 
AITIA INTERNATIONAL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A cég rövidített neve: 
AITIA INTERNATIONAL Zrt.

Működési forma: 
Zártkörű részvénytársaság

A cég székhelye: 
1039 Budapest, Czetz jános utca 48-50.

A cég fő tevékenysége: 
6201.08 Számítógépes programozás

A cég jegyzett tőkéje: 
100 000 000 Ft

Elnök-vezérigazgató: 
Tatai Péter (A cég magyar magánszemélyek 100%-os tulajdonában van.)

A cég statisztikai számjele: 
13447393-6201-114-01

Cégjegyzékszám: 
01-10-045197

A cég adószáma: 
13447393-2-41

Közösségi adószám: 
HU13447393

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 
12011265-00115303-00100004 ( Raiffeisen Bank Rt. )

Cégünk elérhetőségét, telefon és fax számait, valamint az általános és termékekkel kapcsolatos információs e-mail címeket, kapcsolattartó személyek neveit megtalálja a Kapcsolatok menüpont alatt.